รายการแจ้งชำระเงิน

คำอธิบายกรณี --- ไม่พบรายการ ---

  • 1.กรอกเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบและกรอกข้อมูลใหม่
  • 2.ผู้สมัครได้ทำการแจ้งชำระงินค่าสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครไปที่ --> เมนูตรวจสอบรายชื่อ เพื่อทำการตรวจอีกครั้ง
  • 3.ระบบได้ยกเลิกการสมัครวื่งของท่าน เนื่องจากไม่ได้ชำระเงินภายใน 24 ชม.หลังจากที่สมัครวิ่ง

กรุณารอสักครู่