ตรวจสอบรายชื่อ

คำอธิบายสถานะ

  • รอชำระเงิน หมายถึง ได้รับข้อมูลการสมัครแล้ว รอผู้สมัครทำการชำระเงิน และ/หรือ ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
  • รอยืนยัน หมายถึง ผู้สมัครได้ทำการแจ้งชำระเงินแล้ว รอระบบยืนยันภายใน 1-2 วันทำการ
  • ชำระเงินแล้ว หมายถึง การสมัครเสร็จสิ้น และได้รับการยืนยันชำระเงินแล้ว
  • ยกเลิก หมายถึง เจ้าหน้าที่ยกเลิกรายการสมัคร
  • *** ประกาศ ขอเลื่อนการจัดงาน เดิน วิ่ง สวนสราญรมย์มินิมาราธอน ครั้งที่ 9 ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

    *** เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ทางคณะผู้จัดคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน เป็นคำคัญ หากมีกำหนดการในการวิ่งใหม่จะแจ้งประกาศให้ทราบ ขออภัยมา ณ ที่นี่

กรุณารอสักครู่