รูปแบบเสื้อ


สถานที่จัดกิจกรรม

บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารสราญราษฎร์(ตึกส้ม) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กำหนดการ และกติกาการแข่งขัน

วัน
เวลา
รายการ
14 มีนาคม 2563
10.00 – 20.00 น.
รับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง
15 มีนาคม 2563
05.10 - 05.30 น
บริหารร่างกาย (เต้นแอร์โรบิก)
05.30 - 05.45 น.
พิธีเปิดการแข่งขันสวนสราญรมย์มินิมาราธอน ครั้งที่ 9
05.45 น.
ปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 km.
06.00 น.
ปล่อยตัวนักวิ่ง 5 km.
07.00 – 08.00 น.
รับถ้วยรางวัล
08.00 น.
สิ้นสุดการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

  • ใช้กติกาแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ(IAFF) คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
  • ผู้สมัครต้องมีอายุตามกลุ่มที่สมัคร(พ.ศ.2563-พ.ศ.เกิด) และให้แสดงหลักฐานที่ราชการออกให้(บัตรประจำตัวประชาชน)
  • ผู้สมัครต้องแสดงสัญลักษณ์ผ่านจุดกลับตัวต่อคณะกรรมกsารเมื่อมารายงานตัวเพื่อรับรางวัล
  • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องติดหมายเลขเบอร์วิ่งไว้ด้านหน้าให้เห็นชัดเจนและสามารถติดหมายเลขได้เพียงหมายเลขเดียว เท่านั้น ไม่สามารถวิ่งแทนผู้อื่นได้ และไม่สามารถรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 เหรียญหรือ1ถ้วยรางวัล
*** หมายเหตุ : นักวิ่งที่เข้าเส้นได้รับเหรียญทุกคน พร้อมแสดงหลักฐานการ Check-mark / Check-point เบอร์วิ่งก่อนสตาร์ทและสัญลักษณ์กลับตัว ณ จุดกลับตัว

กรุณารอสักครู่